Tarieven
Een consult kost € 65,–

Een eerste consult duurt 1½ uur, dat is een intakegesprek en een behandeling. 
Gemiddeld duurt de behandeling 50 minuten met een rustpauze voor de cliënt van 10 minuten. Eigenlijk wordt de behandelingsduur bepaald door de behandeling, de reactie van de cliënt en het cranio sacraal ritme.

Betaling dient contant na afloop van het consult te geschieden.

Afzeggen dient tenminste 24 uur van tevoren te geschieden. Bij niet (op tijd) afzeggen van de afspraak wordt een uur in rekening gebracht.


Vergoeding
De behandeling wordt niet vergoed door de verzekering. Nogmaals wijs ik u erop, dat cranio-sacraal therapie op geen enkele wijze de behandeling door arts of (medisch) specialist vervangt. Bij enige twijfel wordt dan ook aangeraden eerst uw arts te raadplegen! Wanneer ik denk dat uw hulpvraag buiten mijn expertise ligt, zal ik u dat zeggen en u eventueel doorverwijzen.

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak